chat
expand_more

Bereken de terugverdientijd van jouw zonnepanelen.

clear

 Privacyverklaring Energie Group BV

Energie Group BV, gevestigd te Brecht 2960, Ringlaan 17A is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegevens in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.energiegroup.be
email: info@energiegroup.be
Post adres: Dompel 3, 2200 Herentals, België

Persoonsgegevens die wij verwerken

Energie Group BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via email en/of door het invullen van een contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres 
– Bankrekeningnummer 
– Uw IP-adres

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energie Group BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

Wettelijke grondslagen:
Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Energie Group BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energie Group BV) tussen zit. 

Bijhouden van de gegevens

Energie Group BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst werd afgesloten, zal Energie Group BV uw gegevens 10 jaar bijhouden om te kunnen voldoen aan de wettelijke garantie.

Delen met anderen

Energie Group BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Energie Group worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Energie Group BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Energie Group BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Energie Group bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Energie Group BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Energie Group BV heeft hier geen invloed op.

Energie Group BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Energie Group verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@energiegroup.be  Energie Group BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Indien het e-mailadres niet gekend is, kan men ook een verzoek tot aanpassing indienen via het contactformulier op de website: www.energiegroup.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energie Group BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Energie Group BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Alle referenties op onze website, worden weergegeven zonder enige persoonsgegevens vrij te geven. Er wordt enkel gebruik gemaakt van een IP-adres, geen namen of contactgegevens worden publiek gemaakt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Energie Group BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@energiegroup.be

Indien dit alles nog niet voldoende zou zijn, en u geen gehoor heeft gekregen bij Energie Group BV, op dat moment kan u een klacht indienen bij de Privacycommissie. 

COOKIES

GEBRUIK VAN COOKIES

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT ENERGIE GROUP BV ZE?

Energie Group BV kan voor eigen rekening of voor rekening van een derde die voor de verlening van meetdiensten is aangesteld cookies gebruiken wanneer een gebruiker over de website surft. Cookies zijn bestanden die d.m.v. een webserver naar de browser worden gestuurd teneinde de activiteiten van de gebruiker tijdens de periode waarin hij op de website surft te registeren. Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkennen. Het doel hiervan is het surfen eenvoudiger te maken. Ook worden ze gebruikt om het aantal bezoekers en parameters van het verkeer te meten, de voortgang en het aantal ingangen te controleren.

GARANTIES TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE COOKIES

De door de website gebruikte cookies worden uitsluitend geassocieerd met anonieme gebruikers en hun computer en verschaffen op zichzelf geen persoonsgegevens over de gebruikers. Sommige cookies worden gebruikt door derden (bijv. Google) om Energie Group BV gegevens te verstrekken over de doeltreffendheid van Energie Group BV aanbiedingen. In geen geval winnen cookies persoonsgegevens in waarmee een bepaalde gebruiker kan worden geïdentificeerd. De op de website gebruikte cookies zijn altijd tijdelijk van aard en zijn uitsluitend bestemd om de latere overdracht efficiënter te maken. Geen van de op de website gebruikte cookies is langer dan twee jaar geldig. De gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat zij in kennis worden gesteld van de ontvangst van cookies en dat de installatie ervan op hun computer wordt verhinderd. Als de gebruiker de cookies van Energie Group BV verwijderd of ze uitschakelt, kan het zijn dat de gebruiker geen toegang meer heeft tot bepaalde functionaliteiten van de website. Om de website te gebruiken hoeven de gebruikers de installatie van de cookies niet toe te staan, tenzij het nodig is dat deze een sessie starten zoals bij elk van de diensten waarvoor eerst een voorafgaande registratie of sessiestart vereist is.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT ENERGIE GROUP?

Energie Group BV gebruikt twee soorten cookies:

1. ANALYSECOOKIES

Energie Group BV gebruikt cookies van Google Analytics om te weten hoeveel gebruikers de website bezoeken. Met deze cookies kan de manier waarop de gebruikers over de website surfen worden gemeten en geanalyseerd. Energie Group BV kan met deze informatie continu zijn diensten en shopervaring van de websitegebruikers verbeteren. Ga voor meer informatie naar de privacybeleidpagina van Google Analytics: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2. PERSONALISERINGSCOOKIES

Wanneer de gebruiker aan het surfen is of via de website bestellingen doet, herinnert de website zijn of haar voorkeuren (bijvoorbeeld, de voorkeurslocatie of -taal). Dankzij deze cookies is het mogelijk om de gebruikers een eenvoudiger, simpeler en gepersonaliseerde surfervaring te bieden.

WAT GEBEURT ER MET LINKS NAAR ANDERE WEBSITES?

De website kan links naar andere websites bevatten die een ander privacybeleid dan Energie Group BV hebben. In dit opzicht stelt Energie Group BV zich niet aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van de gekoppelde websites. Energie Group BV raadt de gebruikers van de website aan om het privacybeleid van elke website die ze via energiegroup.be bezoeken te checken.

HOE VERZAMELT EN GEBRUIKT ENERGIE GROUP BV IP-ADRESSEN?

De providers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de door de gebruikers gebruikte domeinnaam vaststellen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met internet. Met deze informatie kunnen de gegevens later worden verwerkt teneinde uitsluitend statistieke metingen te verkrijgen, waardoor het aantal bezoeken aan de website, de volgorde waarin deze bezoeken plaatsvinden, het punt van toegang, enz. kunnen worden achterhaald.

Scroll to top